მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დაჯილდოება

დაჯილდოება

14-07-2010
სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  გამარჯვებულთა დაჯილდოება
 
 
ორშაბათს, 12 ივლისს, 18:00 საათზე, სტუ-ს თეატრ-სტუდია “მოდი-ნახეს” დარბაზში გაიმართა სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  გამარჯვებულთა დაჯილდოება.
 
დაჯილდოებას ესწრებოდნენ სტუ-ს რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფ. ლ. კლიმიაშვილი, სტუ-ს რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფ. ზ. გასიტაშვილი, სწავლების დეპარტამენტის უფროსი, პროფ. ი. ლომიძე და აკადემიური საბჭოს წევრი, პროფ. გ. აბრამიშვილი.
გამარჯვებულ სტუდენტებს გადაეცათ სამახსოვრო დიპლომები, თეზისების კრებული და სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.
 
გამარჯვებულები:
 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11