მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

28 მარტიდან - ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი

28 მარტიდან - ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი

18-03-2016
28 მარტიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი  ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 12:00 სთ).

კურსები მუდმივმოქმედია და ტარდება ყოველთვიურად.

მისამართი:
0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77
სტუ-ს III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.
 
საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11