მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსის შედეგები - არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

კონკურსის შედეგები - არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

04-03-2016
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 2016 წლის 24 თებერვლის № 1938 დადგენილების საფუძველზე, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე №8 საგანთა ჯგუფისათვის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობის (დატვირთვა 400 სთ) დასაკავებლად გამოცხადებული იყო კონკურსი.

2016 წლის 4 მარტს შედგა საკონკურსო კომისიის სხდომა, რომელმაც კონკურსში გამარჯვებულად გამოაცხადა არქიტექტორი მერაბ გუჯაბიძე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11