მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #73
0322 77 11 11