მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს აკადემიური პერსონალის მორიგი აღიარება

სტუ-ს აკადემიური პერსონალის მორიგი აღიარება

17-02-2016 30 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ასათიანი საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებამ აკადემიის თანაპრეზიდენტად აირჩია.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11