დაიწყო 2010 წლის ზაფხულის მობილობის პროცესი

დაიწყო 2010 წლის ზაფხულის მობილობის პროცესი