მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა კურსი - 2 თებერვლიდან

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა კურსი - 2 თებერვლიდან

02-02-2016
ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა კურსი

2 თებერვლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 10:00 სთ).

კურსები მუდმივმოქმედია და ტარდება ყოველთვიურად.

მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11