მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი

30-01-2016
ცვლილება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესში

ცვლილება შევიდა „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებაში. 

ცვლილება 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11