მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი 1 თებერვლიდან

სპეციალიზებული კურსი 1 თებერვლიდან

25-01-2016
ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი 
         
2016 წლის 1-ელ თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული  კურსი (დასაწყისი 12:00 სთ).

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77,  III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11