მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

24-10-2007

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 24.10.07 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დასაწყისი 13.00 საათზე

 1. ჰუმანიტარულ – სოციალური ფაკულტეტის სტუდენტთა წერილის განხილვა .

  ( პროფ . ს . ესაძე )

 2. სტუ - ს დეპარტამენტების უფროსებისათვის ხელფასზე დანამატის რაოდენობის განხილვა .

  ( პროფ . ქ . ქოქრაშვილი )

 3. პროფესიული უმაღლესი განათლების პირველი კურსის სტუდენტებისათვის ზოგადსაგანმანათ ­ ლებლო პროგრამით მომზადებული ახალი სახელმძღვანელოების შესახებ ინფორმაცია .

  ( პროფ . ლ . ღოღელიანი )

 4. სტუ - ს სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხისა და მართვის ეფექტურობის გაზრდის ორგანიზაციული საკითხი .

  ( პროფ .P ზ . გასიტაშვილი )

 5. მედალი “ გიორგი ნიკოლაძის ” დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ .

  ( პროფ . ა . მოწონელიძე )

 6. მიმდინარე საკითხები

 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს
მდივანი, პროფესორი გ. სალუქვაძე


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11