თანამედროვე აპარატურა მართვის სისტემების დეპარტამენტში