რექტორის არჩევნების შედეგები

რექტორის არჩევნების შედეგები

18-01-2016
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 2016 წლის 18 იანვარს სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე ფარული კენჭისყრით, ერთხმად არჩეული იქნა არჩილ ფრანგიშვილი.

 

სიახლეებში დაბრუნება