მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

14-01-2016
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 12 იანვრის დადგენილების შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები აკადემიურ საბჭოში დაინიშნა 2016 წლის 2 თებერვალს, ხოლო აკადემიური საბჭოს მიერ არჩეული კანდიდატის წარმომადგენლობით საბჭოში დამტკიცება -  2016  წლის 3 თებერვალს.  კანდიდატთა სამოქმედო პროგრამების მოსმენა აკადემიურ საბჭოში გაიმართება 2016 წლის  29 იანვარს.  
არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა რეგისტრაცია იწყება 2016 წლის 20 იანვარს და მიმდინარეობს  2016 წლის 26 იანვარის ჩათვლით;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  გამოცდილება;

კონკურსანტმა საარჩევნო კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ავტობიოგრაფია (CV), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი, სამოქმედო პროგრამა და 1 ფოტო სურათი (ზომით 3x4  სმ);

საბუთები მიიღება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ   შენობაში. მის: კოსტავას ქ. #77, მე-3 სართული, ოთახი #325.  
საკონტაქტო პირი - დენიტა ბიბილეიშვილი
ტელ.: 2 36 41 84
საბუთების მიიღება იწარმოებს ყოველ დღე 10:00 -დან 17:00 საათამდე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11