მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს პროფესორის დაფასება

სტუ-ს პროფესორის დაფასება

06-01-2016
სტუ-ს პროფესორის პროფესიული მიღწევების დაფასება

2015 წლის 3 დეკემბერს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების გადაწყვეტილებით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი პაატა კოღუაშვილი (საინჟინრო-ეკონომიკური დეპარტამენტი) არჩეული იქნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11