სპეციალიზებული კურსი - 11 იანვრიდან

სპეციალიზებული კურსი - 11 იანვრიდან

06-01-2016
ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა კურსი

2016 წლის 11 იანვრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 12:00 სთ).

კურსები მუდმივმოქმედია და ტარდება ყოველთვიურად.

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

 

სიახლეებში დაბრუნება