მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

29-12-2015
სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილების შესაბამისად, სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე, 25 დეკემბერს სტუ-ს აკადემიურ საბჭოში ფარული არჩევნების პროცედურა ჩატარდა. შედეგად, აღნიშნულ თანამდებობაზე არჩეული იქნა პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი.

26  დეკემბერს წარმომადგენლობით საბჭოში დამტკიცდა აკადემიური საბჭოს მიერ არჩეული კანდიდატი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11