მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების განვითარება საქართველოში

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების განვითარება საქართველოში

11-12-2015
პროექტის  პრეზენტაცია

,,რესურსეფექტური  და სუფთა წარმოების განვითარება საქართველოში“

17 დეკემბერს, 13:00 სთ., ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე  (სტუ-ს II კორპ, მე-3 სართ., კომპიუტერული ცენტრი) შედგება ევროკავშირისა და იუნიდო-ს ერთობლივი სადემონსტრაციო პროექტის  ,,რესურსეფექტური  და სუფთა წარმოების განვითარება საქართველოში“ პრეზენტაცია.

პრეზენტაციაზე განხილული იქნება პროექტის ფარგლებში საშუალო და მცირე სამრეწველო საწარმოებში ნედლეულისა და მასალების დაზოგვის, სამრეწველო ნარჩენების გაუვნებელყოფის, გარემოს გაჯანსაღებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11