მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტაჟიორთა კონკურსი საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში
0322 77 11 11