მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთათვის

სპეციალიზებული კურსი ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთათვის

21-11-2015
ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი

2 დეკემბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 14:00 სთ).
 
კურსები მუდმივმოქმედია და მიმდინარეობს ყოველთვიურად.

მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77,  III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11