მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

26-10-2007

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 30.10.07 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დასაწყისი: 14:00სთ.

  1. სტუ-ს სამეცნიერო და სასწავლო საქმიანობის ხარისხისა და მართვის ეფექტურობის გაზრდის ორგანიზაციული საკითხი.

    (პროფ. ა. მოწონელიძე)

  2. აკადემიური პერსონალის დატვირთვის შესაბამისი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

    (პროფ. ა. მოწონელიძე)

  3. მედალი “გიორგი ნიკოლაძის” კორექტირებული დებულების შეთანხმება

    (პროფ. გ. სალუქვაძე)

  4. მიმდინარე საკითხები

 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს
მდივანი, პროფესორი გ. სალუქვაძე


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11