მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ ეროვნული ოფისის კვლევა

Erasmus+ ეროვნული ოფისის კვლევა

16-11-2015
კვლევა საქართველოში პლაგიატის გავრცელებისა და მასთან ბრძოლისათვის აუცილებელი მექანიზმების შესწავლის მიზნით

Erasmus+ ეროვნული ოფისი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთითა და ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით ატარებს კვლევას საქართველოში პლაგიატის გავრცელებისა და მასთან ბრძოლისათვის აუცილებელი მექანიზმების შესწავლის მიზნით.

კვლევის ფარგლებში იგეგმება აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების გამოკითხვა.

ამასთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის 25 ნოემბრამდე უნდა შეივსოს კითხვარები:

აკადემიური პერსონალისთვის (ასისტენტ პროფესორები, ასოცირებული პროფესორები და სრული პროფესორები): https://www.surveymonkey.com/r/VGTSMDT 

სტუდენტებისთვის (მხოლოდ სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტები): https://www.surveymonkey.com/r/7FTJSNH

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11