მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი 5 ნოემბრიდან

ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი 5 ნოემბრიდან

03-11-2015
ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი

5 ნოემბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 14:00 სთ).

მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11