მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ერაზმუს+ პროგრამა

ერაზმუს+ პროგრამა

30-10-2015
Erasmus+ (ერაზმუს+) 

Erasmus+ (ერაზმუს +) განათლების სფეროში თანამშრომლობისა და მობილობის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამაა. მისი მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის დონის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა.
ერაზმუს + პროგრამის შესახებ იხილეთ: http://erasmusplus.org.ge/ge/home 

კონსულტაციებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურს:

ორშაბათი
ზვიადაძე მარიკა, ოთახი #223

12:00 სთ 
13:00 სთ
14:00 სთ

სამშაბათი
ცომაია ნინო, ოთახი #225

12:00 – 15:00 სთ

ხუთშაბათი
ზვიადაძე მარიკა, ოთახი #223
12:00 სთ 
13:00 სთ
14:00 სთ

ცომაია ნინო, ოთახი #225
12:00 – 15:00 სთ

პარასკევი
ზვიადაძე მარიკა, ოთახი #223
12:00 სთ 
13:00 სთ

რუხაძე ლიკა, ოთახი #221
12:00 – 16:00 სთ

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11