მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ევროპის კვლევების საბჭოს საგრანტო კონკურსი

ევროპის კვლევების საბჭოს საგრანტო კონკურსი

27-10-2015
საგრანტო კონკურსი დამწყები მეცნიერებისთვის

ევროპის კვლევების საბჭო (European Research Council) აცხადებს საგრანტო კონკურსს დამწყები მეცნიერებისთვის. კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მკვლევრებს, განახორციელონ მაღალი დონი კვლევები.
დამწყები მეცნიერებისთვის 5 წლის პერიოდით გასაცემი გრანტების ჯამური რაოდენობა 1 500 000 ევროს შეადგენს. საპროექტო სინადადების წარდგენა შესაძლებელია შემდეგ კვლევით მიმართულებებზე: 
ფიზიკის მეცნიერებები და ინჟინერია;
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (მათ შორის გარემოს დაცვის მიმართულება);
სოციალური მეცნიერებები და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.
კონკურსანტებმა საბუთები უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2015 სლის 17 ნოემბრისა, ბრიუსელის დროით 17:00 საათამდე.

საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1135-erc-2016-stg.html 

საკონტაქტო პირი: 
სოფიო დევდარიანი 

ელ.ფოსტა: sophio.devdariani@gmail.com

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11