მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

19-09-2015
მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც არ გამოცხადდება ან არ გააფორმებს ხელშეკრულებას 2015 წლის 21 სექტემბრის 15 საათამდე, კარგავს 2015-2016 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, ხოლო მის ადგილს დაიკავებს რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით მომდევნო კანდიდატი, რომელმაც ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს 2015 წლის 23 სექტემბრის 17 საათამდე.

 

სიახლეებში დაბრუნება