მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

19-09-2015
მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც არ გამოცხადდება ან არ გააფორმებს ხელშეკრულებას 2015 წლის 21 სექტემბრის 15 საათამდე, კარგავს 2015-2016 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, ხოლო მის ადგილს დაიკავებს რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით მომდევნო კანდიდატი, რომელმაც ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს 2015 წლის 23 სექტემბრის 17 საათამდე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11