მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო გამოცდების რანჟირებული შედეგები

სამაგისტრო გამოცდების რანჟირებული შედეგები

15-09-2015
სამშენებლო ფაკულტეტი 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11