მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები

13-09-2015
სამშენებლო ფაკულტეტი 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11