მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზა­­ციო გამოცდების შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით

სამაგისტრო სასპეციალიზა­­ციო გამოცდების შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით

11-09-2015

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი


არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11