მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საზღვარგარეთ განათლებამიღებულ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

საზღვარგარეთ განათლებამიღებულ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

07-09-2015
საზღვარგარეთ განათლებამიღებულ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

2015 წლის 7 სექტემბრიდან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ცხადდება საზღვარგარეთ განათლებამიღებულ აბიტურიენტთა მიღება საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე).

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
2.განათლების დამადასტურებელი საბუთის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
3.პასპორტის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის ასლი.

განცხადებისა და საბუთების მიღება იწარმოებს კანცელარიაში, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე,  ოთახი N 241.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11