დოქტორანტურაში სწავლების მსურველთა საყურადღებოდ!

დოქტორანტურაში სწავლების მსურველთა საყურადღებოდ!

03-09-2015
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015-2016 
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ
უცხო ენის საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

სიახლეებში დაბრუნება