მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ემერიტუსის აკადემიური წოდება

ემერიტუსის აკადემიური წოდება

27-08-2015
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების კანდიდატის ანკეტის ფორმა ინდივიდუალურად უნდა შეავსოს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ აკადემიური საბჭოს წინაშე რეკომენდებულმა კანდიდატმა.

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული ანკეტა გადმოცემული უნდა იყოს აკადემიურ საბჭოში არაუგვიანეს 2015 წლის 7 სექტემბრისა.

ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების საკითხს აკადემიური საბჭო განიხილავს უახლოეს სხდომაზე.

აკადემიური საბჭო

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11