მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სტუდენტთა ინიციატივა
0322 77 11 11