მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხაზარის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ჟურნალი

ხაზარის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ჟურნალი

25-06-2015

ხაზარის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ჟურნალი

ხაზარის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი) აცხადებს სტატიების მიღებას რეცენზირებულ სამეცნიერო ჟურნალში - ხაზარის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ჟურნალი (Khazar Journal of Science and Technology - KJSAT).

სტატიების გამოქვეყნება უფასოა და ითვალისწინებს უახლეს კვლევებისა და მიღწევების ასახვას ისეთ დარგებში, როგორიცაა მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, დედამიწის შემსწავლელი მევნიერებები, კომპიუტერული მეცნიერებები, მედიცინა და ინჟინერინგი.

სტატიები გამოქვეყნდება ინგლისურ ენაზე.

ჟურნალის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:

http://kjsat.com/


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11