მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის სპეციალიზებული კურსი

ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის სპეციალიზებული კურსი

03-06-2015
ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის  ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი

3 ივნისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 17:00 სთ).
       
მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11