მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი

ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი

19-05-2015
ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი

21 მაისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 17:00 სთ).

მისამართი:  
0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77,  III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11