მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს პროფესორის აღიარება

სტუ-ს პროფესორის აღიარება

30-04-2015
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის აღიარება

25 თებერვალს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორს, აკადემიის წ/კ პაატა კოღუაშვილს, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა აგრარულ სფეროში 2014 წლის საუკეთესო მეცნიერის წოდება ეკონომიკის დარგში.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11