მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლაბორატორიული ბაზებისა და აკადემიური დატვირთვის გადანაწილება

ლაბორატორიული ბაზებისა და აკადემიური დატვირთვის გადანაწილება

0322 77 11 11