მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები

თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები

13-02-2010
თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები
საქართველოს მოქალაქეებისთვის  2010/2011 წწ.
 
 
საქართველოს მოქალაქეებისთვის თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობამ 2010-2011 სასწავლო წლისთვის  გამოყო 30 თურქული ენისა და კულტურის საზაფხულო სტიპენდია, 10 სტიპენდია მაძიებლის  და ერთი სტიპენდია მაგისტრატურა/დოქტურანტურის პროგრამაზე.
 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  და საბუთების ჩამონათვალი მაგისტრატურის/დოქტორანტურის  პროგრამებზე:
მაძიებლის  პროგრამაზე აპლიკანტს უნდა ჰქონდს ბაკალავრის ხარისხი.
 • სააპლიკაციო ფორმა (ორი ასლი სურათებით 3x4-ზე)
 • დიპლომი  2 ასლი
 • დიპლომის დანართის 2 ასლი  
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • ერთი ფოტოსურათი 3x4
 • პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდი და ყველა შევსებული ან შტამპიანი გვერდის ასლი
 • cv -ის ორი ასლი (ინგლისურ, ფრანგულ ან თურქულ ენებზე)
 • ორი სარეკომენდაციო წერილი ( პროფესორებისაგან)
 • თომერის ენის კურსების სერტიფიკატი (თუ კანდიდატს აქვს)
მოთხოვნილი დოკუმენტები,  თუ ისინი ქართულ ენაზეა, უნდა იყოს ნათარგმნი ინგლისურ, ფრანგულ ან თურქულ ენებზე  და წარმოდგენილი ორ ეგზემპლარად სხვადასხვა ფაილში.
 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  და საბუთების ჩამონათვალი მაძიებლის  პროგრამებზე:
მაძიებლის  პროგრამაზე აპლიკანტს უნდა ჰქონდს ბაკალავრის ხარისხი.
 • სააპლიკაციო ფორმა (ოთხი ასლი სურათებით 3x4-ზე)
 • დიპლომი  2 ასლი
 • დიპლომის დანართის 2 ასლი  
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • ერთი ფოტოსურათი 3x4
 • პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდი და ყველა შევსებული ან შტამპიანი გვერდის ასლი
 • cv -ის ორი ასლი (ინგლისურ, ფრანგულ ან თურქულ ენებზე)
 • ორი სარეკომენდაციო წერილი ( პროფესორებისაგან)
 • სამუშაო გეგმა ორ ეგზემპლარად
 • თომერის ენის კურსების სერტიფიკატი (თუ კანდიდატს აქვს)
მოთხოვნილი დოკუმენტები,  თუ ისინი ქართულ ენაზეა, უნდა იყოს ნათარგმნი ინგლისურ, ფრანგულ ან თურქულ ენებზე  და წარმოდგენილი ორ ეგზემპლარად სხვადასხვა ფაილში.
 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები თურქული ენის საზაფხულო კურსებისთვის:
თურქული ენის კურსებზე მონაწილეობის მიღების მსურველი უნდა იყოს სტუდენტი ან უკვე უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება.
 
·         სააპლიკაციო ფორმა (სურათით  3x4-ზე)
·         დიპლომის ასლი
·         ჯანმრთელობის ცნობა
·         ერთი ფოტოსურათი 3x4
·         პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდი და ყველა შევსებული ან შტამპიანი გვერდის ასლი
 
მოთხოვნილი დოკუმენტები,  თუ ისინი ქართულ ენაზეა, უნდა იყოს ნათარგმნი ინგლისურ, ფრანგულ ან თურქულ ენებზე  და წარმოდგენილი ორ ეგზემპლარად სხვადასხვა ფაილში.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით ვებ- გვერდს: www.digm.meb.gov.tr.
 
საბუთების მიღება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იწარმოებს 2010 წლის 12 მარტამდე.
 
საკონტაქტო პირი- თამარ მერაბიშვილი-  უმაღლესი განათლების განვითარების სამმართველო
                                   ნინო სვანაძე- უმაღლესი განათლების განვითარების სამმართველო
 
ტელ: 8 32 43 88 79;  ელ-ფოსტა: tmerabishvili@mes.gov.ge
                                                               mailfornino@mes.gov.ge

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11