მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მადლობის წერილი სტუ-ს

მადლობის წერილი სტუ-ს

16-04-2015 თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი „გარანტი“ მადლობას უხდის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტს და მის სამართლის დეპარტამენტს, რომელმაც უზრუნველყო აღნიშნული კოლეჯის კრიმინალისტიკის პროფესიული პროგრამის სტუდენტებისთვის საწარმოო პრაქტიკის გავლა ტექნიკური უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიაში, სადაც სტუდენტებმა საფუძვლიანად შეისწავლეს ძირითადი დისციპლინის ყველა ასპექტი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11