საგრანტო პროექტის საბოლოო ანგარიში

საგრანტო პროექტის საბოლოო ანგარიში

03-04-2015 საგრანტო პროექტის "რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წ.) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება" საბოლოო ანგარიში

 

სიახლეებში დაბრუნება