მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საგრანტო პროექტის საბოლოო ანგარიში

საგრანტო პროექტის საბოლოო ანგარიში

03-04-2015 საგრანტო პროექტის "რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წ.) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება" საბოლოო ანგარიში

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11