მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო სტიპენდიები

საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო სტიპენდიები

27-03-2015
საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო სტიპენდიები

27 მარტს განათლების საერთაშორისო ცენტრში სასტიპენდიო კონკურსების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ განათლების სამინისტროს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, სხვადასხვა უნივერსიტეტის (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვ.) წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანი იყო სასტიპენდიო პროგრამების განხილვა და პროგრამების სამიზნე აუდიტორიისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

განათლების საერთაშორისო ცენტრი 2015-2016 სასწავლო წლისთვის სულ მცირე, 115 სტუდენტის დაფინანსებას გეგმავს. საზღვარგარეთ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე და საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა განაცხადებს ცენტრი 15 მაისის ჩათვლით მიიღებს. 

დაფინანსების მოპოვების მსურველებს პროგრამაში რეგისტრაცია შეუძლიათ ელექტრონულად, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებ-გვერდზე iec.gov.ge. დაწვრილებითი ინფორმაცის მიღება შესაძლებელია როგორც ვებ-გვერდის, ასევე, ცხელი ხაზისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის თანამშრომლებთან ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების მეშვეობით.
განათლების საერთაშორისო ცენტრში ამ ეტაპზე 2 პროგრამა ხორციელდება: საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა და საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროგრამა. საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყნის განვითარებისათვის პრიორიტეტულ დარგებში მაღალკვალიფიციური, საერთაშორისოდ აღიარებული აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების მომზადებას. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროგრამა საჯარო სამსახურის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით, კონკურსის წესით საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისა და გადამზადების პროგრამების დაფინანსებას ითვალისწინებს.

აპლიკანტების დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას განათლების საერთაშორისო ცენტრის კომისია იღებს. თითოეული კონკურსანტის შეფასებას კომისიის წევრები წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აწარმოებენ. 
უახლოს მომავალში უნივერსიტეტების კონსორციუმის პროგრამის დამტკიცება იგეგმება, რაც საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს, ხელსაყრელი პირობებით მიიღონ უცხოური განათლება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11