მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მოსწავლეთა მეორე ეროვნული კონფერენცია

მოსწავლეთა მეორე ეროვნული კონფერენცია

20-03-2015
მოსწავლეთა მეორე ეროვნული კონფერენცია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

4 მარტს, ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამის პროექტის - „ჯაჭვური რეაქცია“ - ფარგლებში, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში მოსწავლეთა მეორე ეროვნული კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაში 2014-2015 სასწავლო წელს პროექტში გამარჯვებული საქართველოს ხუთი სკოლა სხვადასხვა მოდულით მონაწილეობდა. კონფერენცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა.
სხვა მოსწავლეებთან ერთად, მონაწილეობას იღებდნენ სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-GESS (თბილისი) მოსწავლეებიც, მოდულის „თვალი თვალს რომ მოშორდება, გული 
გადასხვაფერდება“  ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებდა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონების ნაჟური წყლების 
გაწმენდის მეთოდის შემუშავებას და ნაგავსაყრელის ლაინერის დამზადებას. აღნიშნული სამუშაოს შესასრულებლად, პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“ ითვალისწინებდა რა მოსწავლეთა მიერ კვლევების ჩატარებას, დახმარებისათვის მიმართა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულებას. პროფესორმა ნინო მუმლაძემ მათ მიაწოდა სათანადო ინფორმაცია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნის, 
შეგროვების, სეპარაციის, გადამუშავების
 ნაჟური წყლების ანალ კონფერენციაზე მოსწავლეებმა წარადგინეს ჩატარებული კვლევის შედეგები და მათ მიერ შექმნილი ლაინერის მოდელი, როგორც სასესიო, ისე საგამოფენო ფორმატში. იზისა  და გაწმენდის მეთოდის შერჩევის მიზნით სინჯების აღების შესახებ. მოსწავლეებს მიეცათ საშუალება გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ლაბორატორიაში პროფ. მუმლაძის ხელმძღვანელობით ჩაეტარებინათ რუსთავში არსებული BIP-ს  ნაგავსაყრელის ნაჟური წყლების ქიმიური ანალიზი და განესაზღვრათ pH, დამჟანგველობა, სიხისტე, ფერი და სუნი, ჟანგბადის ქიმიური და , პოლიგონებზე განთავსების მეთოდების, გარემოზე ზემოქმედების შესახებ, ასევე გაუწია რეკომენდაციები
 არსებული, ბიოლოგიური მოხმარება,  ამონიუმის,  ქლორის, კალციუმის, მაგნიუმის, რკინის, ტყვიის იონების კონცენტრაცია; დაედგინათ მისი დაბინძურების დონე და შეერჩიათ ბუნებრივი სორბენტები ლაინერის შექმნისათვის. კონფერენციაზე წარდგენილი საუკეთესო კვლევითი პროექტი მაისში საქართველოს სახელით წარდგება საერთაშორისო კონფერენციაზე ჰაიდელბერგში (გერმანია). რომელიმე ნაგავსაყრელის დათვალიერებისა და პოლიგონის

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11