მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამები

ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამები

04-03-2015
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები 
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტში

ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ესტონეთი) ქართველი სტუდენტებს იწვევს ინგლისურენოვან საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სასწავლებლად. ამასთანავე, აღნიშნული სასწავლო პროგრამების გარკვეული რაოდენობა უფასოა.

საბაკალავრო პროგრამები:
• ინტეგრირებული ინჟინერინგი (უფასო)
• საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირება
• საერთაშორისო ურთიერთობები
• სამართალი

სამაგისტრო პროგრამები:
• ევროპული არქიტექტურა
• საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირება (MBA)
• სამართალი
• სამართალი და ტექნოლოგიები
• საერთაშორისო ურთიერთობები და ევრო-აზიური სწავლება
• ტექნოლოგიური მმართველობა
• სამუშაო და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია

უფასო სამაგისტრო პროგრამები:
• კომპიუტერული და სისტემების ინჟინერინგი
• კომუნიკაციური ელექტრონიკა
• წარმოების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი
• გარემოსდაცვის მენეჯმენტი და პროდუქციის გასუფთავება
• ჯანდაცვის ტექნოლოგიები
• ელექტრონული მმართველობის ტექნოლოგიები და სერვისები
• მექატრონიკა
• ხისა და პლასტმასის ტექნოლოგიები
• კიბერუსაფრთხოება (ერთობლივი პროგრამა ტარტუს უნივერსიტეტთან) 
• მდგრადი ენერგეტიკის პროცესები და მასალები (ერთობლივი პროგრამა ტარტუს უნივერსიტეტთან) 
• დიზაინი და ინჟინერინგი (ერთობლივი პროგრამა ესტონეთის ხელოვნების აკადემიასთან)


ელექტრონულ რეჟიმში სააპლიკაციო ფორმების წარდგენის ბოლო ვადაა: 01.05.2014.

დეტალური ინფორმაციისათვის:


ელ.ფოსტა: Study@ttu.ee
ვებგვერდი: www.ttu.ee/georgia

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11