მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამები

12-02-2015
დაიწყო რეგისტრაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
2015 წლის საგაზაფხულო მიღება

პირველადი საფეხური
1. შემდუღებელი   III საფეხური  -  15 ადგილი  
2. პარფიუმერული და კოსმეტიკური  წარმოების სპეციალისტი  IV საფეხური- 10 ადგილი 
3. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი   III საფეხური  - 15 ადგილი  

შემდგომი საფეხური

1. მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი  IV საფეხური - 5 ადგილი,  V საფეხური  -  5 ადგილი  
2. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი  IV საფეხური - 5 ადგილი   
3. პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი IV საფეხური - 5 ადგილი 
4. სასურსათო პროდუქტის ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი  IV საფეხური  - 10 ადგილი 
5. ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი IV საფეხური  -  10 ადგილი 
6. ავტომობილის ზეინკალი IV საფეხური  -  10 ადგილი  

სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

პირველადი საფეხური 
1. სამთო ელექტრომექანიკოსი  III საფეხური -  15 ადგილი
2. სამთო ტექნიკოსი   III საფეხური -   15 ადგილი
3. გვირაბგამყვანი      III საფეხური  -  15 ადგილი
4. კალატოზი              III საფეხური  -  15 ადგილი

      შემდგომი საფეხური
1. სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი  IV საფეხური -
15  ადგილი
2. მყარი წიაღისეულის გამდიდრების  ტექნოლოგიის სპეციალისტი IV საფეხური - 15   ადგილი
3. შემდუღებელი  IV საფეხური - 15   ადგილი
4. სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი  V საფეხური -  15 ადგილი
5. სამთო ტექნიკოსი  V საფეხური - 15 ადგილი
6. სამთო ელექტრომექანიკოსი  V საფეხური - 15 ადგილი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის აგრო ინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი

პირველადი საფეხური 
1. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი                      III საფეხური  -   20  ადგილი
2. ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი                                    III   საფეხური -   20  ადგილი
3. მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)     III საფეხური  -    20 ადგილი
4. ტრაქტორისტ-მემანქანე                                                                               III საფეხური   -     20  ადგილი
5. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი                                                              III  საფეხური  -    20 ადგილი   

რეგისტრაცია იწარმოებს საგანმანათლებლო  რესურს ცენტრებში 2015 წლის 10 თებერვლიდან  5 მარტის ჩათვლით.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №77 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი №350.

ღია კარის დღე:   2015 წლის 4 მარტი, 15:00 საათი.
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №77 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი,  გიორგი ნიკოლაძის  დარბაზი.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11