მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

კონფერენცია

11-01-2010
საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციები
(სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი)
 
 
1. 2010 წლის 8-9 აპრილს სანკტ-პეტერბურგში გაიმართება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “ისტორიის გაკვეთილები. დიდი სამამულო და მეორე მსოფლიო ომები, რუსეთის და მსოფლიოს ისტორია XX-XI სს ”.
კონფერენციაში მონაწილეთა მსურველთთვის განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 15.02.10
 
 
2. 2010 წლის 22-23 აპრილს სანკტ-პეტერბურგში გაიმართება მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “მრეწველობაში უმაღლესი ტექნოლოგიების გამოკვლევა, დამუშავება და გამოყენება”.
კონფერენციაში მონაწილეთა მსურველთთვის განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 25.01.10
 
 
3. 2010 წლის მაისსადა ივნისში სანკტ-პეტერბურგში გაიმართება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “გეოპოლიტიკის, გეოეკონომიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების პრობლემები. ნატოსა და ევროკავშირის წინსვლა აღმოსავლეთისკენ – აზიის, ევროპის, დსთ-ს ქვეყნების და რუსეთის უსაფრთხოების პრობლემები”.
 
4. 2010 წლის ოქტომბერში სანკტ-პეტერბურგში გაიმართება პირველი საერთაშორისო ფორუმი “გლობალური დათბობის, კლიმატისა და ეკოლოგიის პრობლემები. კვლევა, დიაგნოსტიკა, მრეწველობა, პოლიტიკა, პროგნოზები”.
 
5. 2011 წლის აპრილში სანკტ-პეტერბურგში გაიმართება პირველი საერთაშორისო კონგრესი “სახელმწიფო და ძალაუფლება – ურთიერთმოქმედებისა და ინტერესების პრობლემები. სახელმწიფო მშენებლობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია და პრაქტიკა”
 
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11