აბიტურიენტთა რეგისტრაცია

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია

12-11-2007

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს, რომ იმ აბიტურიენტთა რეგისტრაცია, რომლებმაც მოიპოვეს უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის უფლება დასრულდება 2007 წლის 16 ნოემბერს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


 

სიახლეებში დაბრუნება