მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

BACKIS პროექტის დედლაინი

BACKIS პროექტის დედლაინი

16-01-2015
კონკურსი მობილობასთან დაკავშირებით - პროექტი BACKIS

BACKIS  პროექტის (ერასმუს მუნდუსის პროგრამა) ფარგლებში 2015-2016 აკადემიური წლებისთვის (მესამე კოჰორტა) გამოცხადებული კონკურსის დედლაინი 2015 წლის პირველ თებერვლამდე გაგრძელდა.
კონკურსში  მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, ისე უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს.
პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.wbackis.univ-montp2.fr/ 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11