მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კორეის მთავრობის სტიპენდიები

კორეის მთავრობის სტიპენდიები

10-12-2014
კორეის მთავრობის სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამა 2015

კორეის მთავრობის სტიპენდიათა პროგრამა სთავაზობს სტიპენდიებს კორეის უნივერსიტეტის უმაღლეს სკოლაში სწავლების მსურველებს, ჰუმანიტარულ, სოციალურ, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მიმართლებებით, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

სტიპენდიები ფარავს კორეაში სწავლასთან და კვლევებთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

დეტალური ინფორმაციისათვის:
ელ.ფოსტა: graduate1@korea.ac.kr
http://www.niied.go.kr/
http://graduate2.korea.ac.kr/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11