ინტელექტუალური თამაშები

ინტელექტუალური თამაშები

11-12-2009
ინტელექტუალური თამაშები
 
სტუ-ს ადმინისტრაციის მხარდაჭერით და "სტუ-ს სტუდენტური მოძრაობის" ორგანიზებით სტუ-ში ტარდება შეჯიბრი "ინტელექტუალურ თამაშებში".
მსურველებმა რეგისტრაცია გაიარეთ ფაკულტების მიხედვით სპორტის კულტურის, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილებაში.
 

 

სიახლეებში დაბრუნება