მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი MATH-GEAR

პროექტი MATH-GEAR

03-12-2014
სამუშაო შეხვედრა MATH-GEAR პროექტის ფარგლებში

3 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნა პრაქტიკული სემინარი ტემპუსის პროექტის MATH-GEAR (TEMPUS IV-6) ფარგლებში. 
პროექტის მიზანია თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მათემატიკის და სტატისტიკის კურიკულუმების მოდერნიზება საქართველოს და სომხეთის უნივერსიტეტების საინჟინრო ფაკულტეტებისთვის. 
პრაქტიკული სემინარის ფარგლებში, MATH-GEAR პროექტის მონაწილე ქათველი და უცხოელი მონაწილეების სამუშაო შეხვედრები სტუ-ში 4 და5 დეკემბერს გაგრძელდება.
პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.mathgear.eu/


   

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11